Interreg DRP projekat – Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrednosti (TEX-DAN)Interreg DRP projekat

Centar izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene (CECC) je jedan od partnera na projektu Unapređenje cirkularnosti u tekstilnim i modnim lancima vrednosti (TEX-DAN).  

TEX-DAN projekat sufinansira Evropska unija u okviru Interreg Dunavskog regionalnog programa. 

TEX-DAN ima za cilj implementaciju tehnologija u malim i srednjim preduzećima radi unapređenja cirkularnosti u tekstilnoj i modnim (T&M) lancima vrednosti kroz transnacionalnu saradnju u regionu Dunava. U mnogim aspektima, uključujući i cirkularnost, tekstilni i modni sektori zaostaju za drugim sektorima. Takođe, primećen je nizak nivo svesti o cirkularnim rešenjima širom regiona Dunava. Stoga, partnerstvo TEX-DAN se slaže da postoji potreba za poboljšanjem znanja, pristupa, praktičnim znanjem o inovativnim tehnologijama, merama podrške, promenama politika koje će dovesti do uspešnog ugrađivanja cirkularnosti u tekstilnu industriju.

Postoji potreba za aktivnostima podizanja svesti, povezivanjem učesnika na tržištu i obrazovanjem. Kroz projekat će biti testirana tehnološka rešenja kroz 4 ključna segmenta T&M lanca vrednosti:

 • Odevanje iz bioekonomije
 • Cirkularni dizajn
 • Cirkularni procesi proizvodnje
 • Reciklaža

Cilj projekta je usvajanje tehnologija u malim i srednjim preduzećima za pobolјšanje cirkularnosti u tekstilnoj i modnoj industriji. Pored toga projekat ima za cilj unapređenje lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika koje promovišu cirkularnost. Kao i jačanje transnacionalne saradnje i razmenu znanja, i uspostavljanje različitih održivih transnacionalnih oblika saradnje.

Geografska pokrivenost projekta je široka i uklјučuje 11 zemalјa iz Dunavske regije i jednu međunarodnu asocijaciju. TEX-DAN obuhvata partnerstvo s 14 projektnih partnera i 7 strateških pridruženih partnera:  

 • Regionalna agencija za inovacije Južnog prekodunavlјa – Mađarska
 • JAIP – Južnočeška agencija za podšku inovacijama
 • Nacionalna agencija za reciklažu Slovačke
 • Centar izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promjene – Srbija
 • Institut za održivi razvoj – Slovenija
 • Udruženje Reginnova NE – Rumunija
 • Razvojna agencija Republike Srpske – BiH
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
 • Regionalna agencija za preduzetništvo i inovacije – Bugarska
 • Univerzitet primjenjenih nauka GmbH – Austrija
 • BCS, Centar za poslovnu podršku L. T. D., Kranj – Slovenija
 • IFKA Neprofitno udruženje od javne koristi – Mađarska
 • Tehnički univerzitet Moldavija
 • Plava planeta Fondacija za zaštitu klime  – Mađarska