Prva radionica u okviru ECCC projekta

U petak 2. februara 2024. godine na Naučno tehnološkom parku u Novom Sadu održana je prva radionica u okviru projekta „Smanjenje emisije metana u sektoru upravljanja otpadom u Jugoistočnoj Evropi uz primenu resursa GMI“ u organizaciji Centra izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene (CECC).

Na radionici su prezentovane teme: upravljanje otpadom u Novom Sadu sa fokusom na bio otpad, upravljanje bio otpadom, predstavljeni su primeri dobre prakse upravljanja bio otpadom u EU, prezentovan je GMI i model za praćenje deponijskih gasova (LFG-ST), kao i model za procenu emisija iz sektora upravljanja otpadom (SWEET). Nakon održanih prezentacija, učesnici prve radionice obišli su kompostilište u Novom Sadu.

Radionici su prisustvovali predstavnici 10 lokalnih samouprava iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Crne Gore. Takođe, radionici su prisustvovali predstavnici akademskog i nevladinog sektora iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore.