Partnerske države i članovi Projektne mreže zajedno rade kako bi sprovodili projekte smanjenja generisanja metana, kao i sakupljanja i upotrebu metana širom sveta. Globalna inicijativa za metan (GMI) ohrabruje zainteresovane strane da se pridruže.

Postanite Partnerska država

Države mogu postati Partneri tako što će slediti korake koji su usaglašeni od strane Upravljačkog odbora. Zainteresovane vlade mogu u svakom trenutku zatražiti da se pridruže Globalnoj inicijativi za metan.

Pridružite se Projektnoj mreži

Druge organizacije, uključujući razvojne banke, subjekte privatnog sektora i druge vladine i nevladine organizacije, mogu učestvovati u GMI pridruživanjem Projektnoj mreži.