Unapređenje cirkularne ekonomije Grada u okviru Erazmus + programa

Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine, kao jedan od partnera, učestvuje u realizaciji projekta Advancing Municipal Circular Economy – Unapređenje cirkularne ekonomije Grada u okviru Erazmus + programa, u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi. CECC je zvanično podržao Projekat i imao je savetodavnu ulogu tokom njegove realizacije.

Vodeći partner je NTUA Univerzitet iz Grčke, a partneri na projektu pored Grada Novog Sada su: DWASTE LTD (Grčka), TOURNIS SZMVOULEFTIKI EE (Grčka), Grad Zadar (Hrvatska), E.G. EUGENE GLOBAL LTD (Kipar) i Horeca Partners (Belgija).

Projekat ima za cilj stvaranje strateškog saveza koji obuhvata edukaciju, praksu i podizanje svesti između opština i malih i srednjih preduzeća, sa težnjom da ostvari visoko zadate ciljeve u vezi sa otpadom od hrane, kako bi obe strane mogle efikasno da sprovedu prelazak na cirkularnu ekonomiju (uključujući ciljeve EU direktiva, nacionalne zakone i propise) i time doprinesu zaštiti javnog zdravlja i životne sredine, stvaranju ekoloških „prilika“ i poboljšanju kvaliteta života građana. Celokupna vrednost projekta je 285.612 eura, a predviđeno vreme trajanja je dve godine (24.2.2022.-27.2.2024. godine).

Očekivani rezultati projekta: 

  • Procena trenutne prakse upravljanja otpadom od hrane u odabranim opštinama i malim i srednjim preduzećima u HoReCa sektoru 
  • Uporedna analiza rezultata procene sa najboljim praksama u relevantnim oblastima 
  • Razvijen konkretan set cirkularnih indikatora koji će se koristiti za praćenje upravljanja otpadom hrane 
  • Uporednu analizu između osnovne procene i zahteva koje postavlja Akcioni plan EU za cirkularnu  ekonomiju koristeći indikatore cirkularnosti 
  • Mapu puta i metodologiju korak po korak za implementaciju zahteva Akcionog plana EU za cirkularnu ekonomiju u vezi sa bacanjem hrane 
  • Pripremljen materijale za obuku/edukaciju i realizovani kursevi obuke u odabranim opštinama i MSP u HoReCa sektoru 
  • Internet platforma Open Education Resource koja će uključivati i obuhvatiti sve gore navedeno https://www.advance-foodwaste.eu/index.php/advance-platfrom/