Da bi se država pridružila GMI, nadležno ministarstvo ili agencija treba da pošalje e-mail o zainteresovanosti Sekretarijatu. U pismu bi trebalo da se nalaze sledeće informacije:

  • Ime, e-mail i telefonski broj glavnog kontakta, kao i broj faksa,
  • Razlog za interesovanje i podkomitet(e) u kojima planirate da učestvujete,
  • Kratki opis projektnih mogućnosti vezanih za metan i/ili vrste ekspertize koje vaša država može pružiti,
  • Ukoliko smatrate da je potrebno, vaš interes i obrazloženje za članstvo u Upravljačkom odboru.

Države mogu koristiti predloženi format u cilju sastavljanja pisma Sekretarijatu.

Sekretarijat će Pismo o zainteresovanosti proslediti članovima Upravljačkog odbora GMI na razmatranje. U slučaju da u roku od 60 dana ne bude primedbi, prijava će biti automatski prihvaćena. Ukoliko postoje primedbe, iste će biti rešene na narednom zakazanom sastanku Upravljačkog odbora.

Link za GMI site